zakres usług kancelarii prawnej Legal Incentive Services

USŁUGI PRAWNE - ŁAZISKA GÓRNE, TYCHY, ŻORY

Przedstawiamy Państwu ofertę naszej kancelarii z zakresu regularnych usług prawnych obejmujących głównie obsługę prawną przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz instytucji, w tym m.in: prawa procesowego, windykacji, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, odszkodowań. Jesteśmy po to, by służyć Państwu wiedzą i doświadczeniem.

Oferujemy doradztwo prawne, reprezentację przed sądem lub urzędem, udział w negocjacjach handlowych , a także prowadzenie innych spraw z wyżej wymienionych zakresów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców działających w różnych branżach. Jesteśmy w stanie wesprzeć biznes w wymiarze zarówno wewnętrznym (m.in. sprawy organizacyjne, regulacje prawne pomiędzy wspólnikami itp.), jak i zewnętrznym (współpraca z kontrahentami i innymi podmiotami gospodarczymi).

 

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, w tym sporządzenie i wniesienie pisma wszczynającego postępowanie oraz dalszych pism, udział w rozprawie
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu mediacyjnym - przed sądem arbitrażowym, albo mediatorem
 • przedsądowe negocjacje z dłużnikiem (w tym negocjacje w terenie)
 • poszukiwanie majątku dłużnika
 • audyt prawny dłużnika
 • dochodzenie wierzytelności przed sądem
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym
 • optymalizacja podatkowa związana z wierzytelnością
 • poszukiwanie rynku zbytu dla wierzytelności
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, regulaminów, ofert, listów intencyjnych
 • kontrola nad prawidłowością wykonywania umów
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, negocjowanie warunków współpracy między przyszłymi wspólnikami
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych aktów niezbędnych do utworzenia spółki
 • reprezentowanie Klienta w procesie uzyskiwania stosownych zezwoleń
 • rejestracja spółek
 • bieżąca obsługa prawna działalności spółki, w tym tworzenie projektów aktów legislacji wewnętrznej, obsługa prawna posiedzeń organów
 • audyt prawny spółek (due diligence)
 • przekształcanie, restrukturyzacja i likwidacja spółek
 • doradztwo prawne przy podejmowaniu lub likwidacji działalności gospodarczej
 • reprezentowanie klienta w procesie uzyskiwania stosownych zezwoleń
 • rejestracja przedsiębiorcy
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorcy
 • przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę
 • restrukturyzacja, likwidacja działalności gospodarczej
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących nieruchomości
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji w sprawach związanych z nieruchomościami
 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe, w tym szkody komunikacyjne
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w nieruchomości, w tym szkody górnicze
 • dochodzenie zwrotu nakładów poniesionych na zabezpieczenie przed szkodami górniczymi
 • sporządzenie i opiniowanie statutów stowarzyszeń i fundacji
 • rejestracja stowarzyszeń i fundacji
 • bieżąca obsługa prawna działalności stowarzyszeń i fundacji, w tym tworzenie aktów legislacji wewnętrznej oraz obsługa prawna posiedzeń ich organów
 • reprezentowanie stowarzyszeń i fundacji przed organami nadzoru
 • przygotowanie i aktualizacja dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o jawności życia publicznego:
  • klauzula antykorupcyjna
  • kodeks etyczny przedsiębiorstwa
 • opracowanie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników
 • opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych
 • szkolenia dotyczące zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
 • przygotowanie i aktualizacja dokumentacji zgodnie z wymogami RODO:
  • polityka bezpieczeństwa
  • umowa poswierzenia przetwarzania danych osobowych
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • wzory klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO
 • wsparcie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IODO)
 • szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych (w tym szkolenia z RODO)

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.